Privacybeleid

Privacy policy Salarisjobs Onze volledige bedrijfsgegevens zijn:

Salarisjobs B.V.
Delistraat 38 E, 3072 ZL Rotterdam kamer van Koophandel te Rotterdam 24390261 BTW nummer: NL 815 296 447 B01

Sararisjobs Recruitment B.V.
Westplein 5-D, 3016 BM Rotterdam kamer van Koophandel te Rotterdam 24477629 BTW nummer: NL 821 546 600 B01

Salarisjobs salarisadministrateurs B.V.
Van Vollenhovenstraat 37, 3016 BG Rotterdam kamer van Koophandel te Rotterdam 24390301 BTW nummer: NL 815 361 579 B01

Salarisjobs Salarisadministratie B.V.
Westplein 5-D, 3016 BM Rotterdam kamer van Koophandel te Rotterdam 2447632 BTW nummer: NL 821 546 673 B01

Salarisjobs Consultancy B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam kamer van Koophandel te Amsterdam 77899229 BTW nummer: NL 861190488B 01

Postadres
Postbus 23291
3001 KG Rotterdam

Alle bovenstaande vennootschappen worden hieronder verder genoemd onder de naam Salarisjobs.
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij enkele gegevens van je nodig.

 

Informatiebeveiligingsbeleid

Het bestuur en management van Salarisjobs spelen een cruciale rol bij de uitvoering van dit informatiebeveiligingsbeleid. Het bestuur en management van de organisatie zal een inschatting maken van de belangen en risico’s die een rol spelen bij de informatiebeveiliging. De organisatie zal de uitvoering van dit beveiligingsbeleid ondersteunen en bewaken.

Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, organisatieonderdelen, objecten, informatiesystemen en gegevens. Dit informatiebeveiligingsbeleid is in lijn met het privacy beleid van de organisatie.

Iedere medewerker, zowel vast als tijdelijk, intern of extern is verplicht waar nodig gegevens en informatiesystemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verandering, openbaring, vernietiging, verlies of overdracht en bij vermeende inbreuken hiervan melding te maken. De Privacy Manager ziet erop toe dat correcte naleving plaatsvindt van dit informatiebeveiligingsbeleid. Tevens is de Privacy Manager degene die intern verantwoordelijk is en het aanspreekpunt is voor opmerkingen en/of vragen met betrekking tot de beveiliging van informatie.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Privacybeleid

Salarisjobs heeft een stringent privacy beleid dat ziet op de verwerking van alle persoonsgegevens. De basis voor het privacy beleid is de eigen verantwoordelijkheid.

Salarisjobs gaat ervan uit dat medewerkers al dan niet via werkmiddelen geen activiteiten ondernemen die strijdig zijn met het privacy beleid. Het is de medewerker dan ook niet toegestaan op enige manier persoonsgegevens te raadplegen of te verwerken zonder dat daartoe een duidelijke noodzaak bestaat. Bij twijfel dient de leidinggevende geraadpleegd te worden. Onder ‘verwerken’ wordt elke handeling verstaan die ziet op versturen, ontvangen, opslaan, delen, kopiëren, etc. van gegevens van natuurlijke personen, ongeacht of dat nu klanten, relaties of medewerkers van de werkgever zijn.

De medewerker dient alle apparaten (computers, smartphones, tablets, opslagmedia, cloud services, etc.), ongeacht wie daar de eigenaar of gebruiker van is en die mogelijk toegang geven tot data betreffende de werkgever, te beveiligen conform de instructie van de werkgever. In ieder geval dient ieder apparaat te zijn voorzien van een wachtwoord voor toegangs- en schermbeveiliging. De medewerker dient dit wachtwoord strikt geheim te houden. Al deze apparaten dienen steeds voorzien te zien van de laatste software-updates en beveiligingssoftware. Vertrouwelijke gegevens mogen niet onbeheerd achter blijven op het bureau. Dossiers worden bewaard in kasten of afgesloten lades.

Clear screen houdt in dat iedere computer/laptop (of overige zakelijke apparaten) beveiligd zijn met een wachtwoord. Ook bij het verlaten van de werkplek dienen medewerkers hun scherm te vergrendelen om toegang door onbevoegden tot gevoelige informatie te beperken.

Cookie beleid

Salarisjobs maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw tablet, mobiele telefoon of computer plaatst op het moment dat u de website bezoekt. Een cookie slaat vervolgens informatie over uw bezoek op onze website op en stuurt deze terug aan onze server. Sommige cookies zijn functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Naast de functionele cookies gebruiken wij ook analytische cookies. Deze helpen ons om uw activiteiten op onze website te analyseren en zo onze dienst zoveel mogelijk aan te passen of het surfgedrag van onze website bezoekers. Uw bezoek op onze website wordt zo geoptimaliseerd. Sommige van de cookies zijn zog. sessie-cookies. Deze cookies worden weer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Sommige van de cookies, zog. permanente cookies, helpen ons u bij uw volgend bezoek op onze website te herkennen. Onze website kan zo speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen. U bespaart tijd en kunt onze website optimaal gebruiken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Google Analytics Salarisjobs gebruikt het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden en hoe bezoekers op de website zijn gekomen. Om dit te kunnen bewerkstelligen maken we gebruik van Cookies. De Google Analytics-cookies hebben we privacy vriendelijk ingesteld conform de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics zoals beschikbaar gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent voor de Google Analytics-cookies dat Salarisjobs met Google een bewerkersovereenkomst heeft gesloten, uw IP adres is gemaskeerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet zodat Google de verkregen gegevens niet voor eigen doeleinden kan gebruiken en Salarisjobs geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Online Succes
Salarisjobs gebruikt de software van Online Succes om website bezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op haar website te bieden. De Online Succes software maakt een profiel aan wanneer u een interactie met de website van Salarisjobs heeft. Denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van de contactpagina. Cookies van Online Succes bevatten een unieke willekeurig gegenereerde waarde die Online Succes (software) in staat stelt website bezoekers te onderscheiden. Wanneer je als website bezoeker jezelf kenbaar maakt via een interactie op onze site (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier), dan koppelt Online Succes dit cookie aan de gegevens die je bij deze interactie heb achtergelaten. Voor de bedrijven herkenning van Online Succes zetten we geen cookies in.

Hotjar
Salarisjobs maakt gebruik van een webanalyse-service van Hotjar Ltd (https://www.hotjar.com/opt-out). Hotjar Ltd. maakt o.a. gebruik van analytische cookies om Salarisjobs via geanonimiseerde gebruiksprofielen te helpen analyseren hoe u gebruik maakt van onze website en diensten. Hierdoor kunnen wij onze diensten verbeteren en uw beleving van de website optimaliseren. De statistieken kunnen wij niet herleiden naar personen. Zonder uw toestemming zullen de geanonimiseerde gegevens ook niet gecombineerd worden met bij ons bekende persoonsgegevens van u. Het plaatsen van cookies kunt u weigeren door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of de Help-functie van uw browser.

Verwerking van gegevens

Wij verwerken de gegevens die je zelf verstrekt via de website. Deze gegevens kunnen onder andere je identiteit (zoals naam, adres, e-mail) bevatten. Daarnaast verwerken wij de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van onze website. Zo wordt het IP-adres van je computer geregistreerd en wordt er naar het surfgedrag op de website gekeken. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om een aanvraag te verwerken en om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren.

Gegevens worden niet verkocht

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je aanvraag. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Alle gegevens die je aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Salarisjobs houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Communicatie per telefoon

Als je ons via de website je telefoonnummer meedeelt, zullen wij alleen telefonisch contact met je opnemen voor de vraag welke je stelt of als dit nodig is om je te informeren.

Afmelden

Om je uit te schrijven uit onze database, kun je ons een mail sturen naar contact@salarisjobs.nl. We zullen je mail dan zo snel mogelijk behandelen.

Reageren

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen via contact@salarisjobs.nl of telefonisch via 010-2175630.