Wet tegemoetkoming Loondomein 2024 – LIV

Nieuws
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

LIV (Wtl Wet tegemoetkoming loondomein) 2024

Per 1 januari 2024 zijn de grenzen verlaagd voor werknemers die in het kalenderjaar het wettelijk minimumloon verdienden en waarvoor de werkgever de LIV Lage-inkomensvoordeel (onder voorwaarden) een tegemoetkoming kon ontvangen.

Voor 2023 waren deze grenzen gemiddeld tussen de 100 en 125 procent van het wettelijk minimumloon.

Voor het jaar 2024 is de bovengrens van 125% teruggebracht naar 104% van het wettelijk minimumloon.
Reden voor de verlaging is de verhoging van het minimumloon in 2023 en invoering per 1 januari 2024 van het wettelijk minimum uurloon.

De uurloongrenzen voor 2024 zijn als volgt:

Percentage                                                    Uurloongrens
100% wettelijk minimumloon                    € 14,33
104% wettelijk minimumloon                    € 14,91

In het kort nog even de werking van de LIV (lage-inkomensvoordeel):
Mocht een medewerker over een kalenderjaar meer dan 1248 uur gewerkt hebben en het gemiddelde fiscale uurloon lag tussen de 100 en 125% (percentages voor het jaar 2023) van het geldende wettelijk minimumloon; Dan ontving de werkgever het jaar daarop een tegemoetkoming, (LIV) van € 0,49 per verloond uur met een maximum van € 960,- per medewerker per kalenderjaar.
Het LIV maakt onderdeel uit van de Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein).

Overigens is het jeugd-LIV per 1 januari 2024 komen te vervallen. Mochten er medewerkers zijn die in het kalenderjaar 2023 hiervoor in aanmerking kwamen zult in 2024 nog een tegemoetkoming ontvangen.

De reguliere LIV zal per 1 januari 2025 worden afgeschaft.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een email naar kenniscentrum@salarisjobs.nl

 

Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.