Vrijwilligersregeling 2024

Nieuws
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Vrijwilligersregeling 2024

Als vrijwilligers beloningen ontvangen voor hun werk, zijn ze een uitzondering binnen de loonbelasting. Dit betekent dat er geen controle hoeft plaats te vinden of deze personen in een echte of fictieve dienstbetrekking zijn.

Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden:
De vrijwilliger verricht de werkzaamheden niet als hoofdberoep.

De vrijwilliger werkt voor een van de volgende organisaties:

  • Een organisatie die niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld.
  • Een sportorganisatie.
  • Een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Voor sportorganisaties en ANBI’s is de rechtsvorm en het al dan niet indienen van aangifte vennootschapsbelasting niet van belang.

De vrijwilliger ontvangt een niet-marktconforme beloning die binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling blijft.

Een vrijwilligersvergoeding is van toepassing als iemand vergoedingen of verstrekkingen ontvangt met een gezamenlijke waarde van:

max € 210 per maand (voor 2023 was dit € 190) en max € 2.100 per kalenderjaar (voor 2023 was dit € 1.900).

Het is belangrijk dat de vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. De Belastingdienst beschouwt een uurvergoeding van € 5,00 voor personen van 21 jaar en ouder (en € 2,75 voor personen jonger dan 21 jaar) als een niet-marktconforme beloning.

Om jongeren te stimuleren vrijwilligerswerk te doen, wordt de uurvergoeding verhoogd van € 2,75 (voor 2023) naar € 3,25. De uurvergoeding voor personen van 21 jaar en ouder blijft ongewijzigd.

De genoemde uurvergoedingen gelden ook wanneer de vrijwilliger niet per uur, maar per activiteit wordt betaald en de vergoeding wordt omgerekend naar een uurvergoeding. Het bijhouden van een urenadministratie is niet verplicht.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een email naar kenniscentrum@salarisjobs.nl

Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.