Vrije ruimte WKR 2024 / overschrijding vrije ruimte in 2023.

Belastingen
Salarisadministratie - Afbeelding dame op kantoor
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Vrije ruimte WKR 2024 / overschrijding vrije ruimte in 2023

Vanaf 1 januari 2024 wordt de vrije ruimte 1,92% tot € 400.000.

Voor het deel boven de € 400.000 dient er gerekend te worden met 1,18%.

Schematisch ziet het verloop van de vrije ruimte er over de afgelopen jaren als volgt uit:

Jaar                                     % tot € 400.000                             % boven € 400.000

2024                                                  1,92                                                 1,18
2023                                                  3,00                                                1,18
2022                                                  1,70                                                 1,18
2021 (Corona)                                 3,00                                                1,18
2020 (Corona)                                3,00                                                1,20
2019                                                  1,20                                                 1,20

Overschrijding vrije ruimte 2023

Mocht u in 2023 de vrije ruimte overschreden hebben dan bent u 80% eindheffing verschuldigd over het meerdere.

Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk in de loonaangifte over het 2de tijdvak aangegeven en betaald worden.
Concreet, uiterlijk zal het bedrag dus in de loonaangifte februari 2024 aangegeven moeten worden en voor 31 maart 2024 betaald moeten zijn.

Overigens mag de overschrijding ook al eerder aangegeven en betaald worden, bijvoorbeeld bij de laatste loonaangifte van het kalenderjaar. Ook kan er gekozen worden om maandelijks de overschrijding aan te geven. Mocht aan het eind van het kalenderjaar blijken dat er teveel of te weinig is aangegeven dan is het verrekenings moment hiervoor ook uiterlijk het 2de loonaangiftetijdvak.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een email naar kenniscentrum@salarisjobs.nl

 

Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.