Uitslag peiling WAZO-uitkering en premies werknemersverzekeringen

Belastingen
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Uitslag peiling WAZO-uitkering en premies werknemersverzekeringen

Vraagstelling:

U betaalt aan een werknemer € 500 aan loon. Daarnaast betaalt u namens UWV een WAZO-uitkering door van € 1.000. Welke stelling over de AWf-premie en de Aof-premie is juist?

De werknemer heeft een contract voor bepaalde tijd en werkt voor een grote werkgever.

  • Voor het loon geldt de hoge AWf-premie en de hoge Aof-premie. Voor de WAZO-uitkering geldt de lage AWf-premie en de hoge Aof-premie. (72%)
  • Voor het loon geldt de hoge AWf-premie en de lage Aof-premie. Voor de WAZO-uitkering geldt de lage AWf-premie en de hoge Aof-premie. (9%)
  • Voor het loon en de WAZO-uitkering geldt de lage AWf-premie en de hoge Aof-premie. (9%)
  • Voor het loon en de WAZO-uitkering geldt de hoge AWf-premie en de lage Aof-premie. (9%)

Het 1e antwoord is juist.

Toelichting

Hieronder komt eerst aan bod welke AWf-premie en Aof-premie gelden voor het loon. Vervolgens leest u welke premies gelden voor de WAZO-uitkering.

Loon

Voor het loon is de hoogte van de AWf-premie afhankelijk van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Voor een contract voor bepaalde tijd, geldt de hoge AWf-premie. De Aof-premie is afhankelijk van de grootte van de werkgever. Een grote werkgever betaalt de hoge Aof-premie over het loon.

WAZO-uitkering

Voor een WAZO-uitkering geldt altijd de lage AWf-premie en de hoge Aof-premie.

Verwerking in de aangifte loonheffingen

De AWf-premie geeft u als volgt aan in de aangifte:

  • Voor het loon vermeldt u de grondslagaanwas en de AWf-premie in de rubrieken voor ‘AWf hoog’.
  • Voor de uitkering vermeldt u de grondslagaanwas en de AWf-premie in de rubrieken voor ‘AWf uitkering’.

De Aof-premie geeft u als volgt aan in de aangifte:

  • Voor het loon vermeldt u de grondslagaanwas en de Aof-premie in de rubrieken voor ‘Aof hoog’.
  • Voor de uitkering vermeldt u de grondslagaanwas en de Aof-premie in de rubrieken voor ‘Aof uitkering’.

U mag kiezen of u de WAZO-uitkering in dezelfde inkomstenverhouding als het loon verwerkt, of in 2 aparte inkomstenverhoudingen.

Bekijk ook

Aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof aangeven in aangifte
Voorwaarden lage WW-premie
Gedifferentieerde Aof-premie

 

Bron: Belastingdienst