Transitievergoeding 2024

Wetgeving
img_04
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Hoogte transitievergoeding in 2024.

Voor 2024 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximale transitievergoeding vastgesteld op € 94.000 (een stijging ten opzichte van € 89.000 in 2023). Als je jaarsalaris hoger is dan € 94.000, kun je maximaal één bruto jaarsalaris ontvangen als transitievergoeding.

Deze jaarlijkse verhoging van de vergoeding hangt samen met de ontwikkeling van de contractlonen.

In sommige gevallen kunnen onderhandelingen met de werknemer plaatsvinden waarbij bijvoorbeeld de kosten van outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een email naar kenniscentrum@salarisjobs.nl

Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.