Salariscriterium 2024 voor kennis- en arbeidsmigranten

Wetgeving
img_18
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Salariscriterium 2024 voor kennis- en arbeidsmigranten

In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is het salariscriterium voor kennis- en arbeidsmigranten opgenomen. Herziening van het salariscriterium vindt jaarlijks plaats aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen.

Per 1 januari 2024 gelden onderstaande bruto maandbedragen exclusief 8% vakantiegeld.

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.909,00 (2023: € 3.672,00 excl. vakantiegeld)
  • Kennismigranten 30 jaar en ouder € 5.331,00 (2023: € 5.008,00 excl. vakantiegeld)
  • In Nederland afgestudeerden € 2.801,00 (2023: € 2.631,00 excl. vakantiegeld)
  • Europese Blauwe Kaart € 6.245,00 (2023: € 5.867,00 excl. vakantiegeld)

Bij de beoordeling van het salariscriterium wordt uitsluitend betekenis toegekend aan het loon in geld. Hierbij gaat het om het vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde brutoloon. De door de werkgever te betalen vakantiebijslag, hoort daar niet bij. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen als overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen worden niet meegeteld.

Gegarandeerde onkostenvergoedingen en toeslagen mogen wel worden meegerekend als deze structureel elke maand worden uitbetaald.

Een vaste toeslag, zoals een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering die contractueel is vastgelegd mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks aan de kennismigrant wordt uitbetaald.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een email naar kenniscentrum@salarisjobs.nl

 

Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.