Salariscriteria 30%-regeling en looptijden

Belastingen
img_21
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Neemt u als organisatie buitenlandse werknemers in dienst dan kunt u mogelijk gebruik maken van de 30%-regeling, mits deze werknemers een specifieke deskundigheid bezitten die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Hierbij is de hoogte van het salaris, exclusief de vrije vergoeding, bepalend.

Voor 2018 is het salaris voor werknemers van 30 jaar en ouder, met een specifieke deskundigheid, vastgesteld op € 37.296 (2017 : € 37.000). Voor buitenlandse werknemers die jonger zijn dan 30 jaar en beschikken over een mastertitel -Nederlandse graad in wetenschappelijk onderwijs of een gelijkwaardige graad in een ander land dan Nederland behaald is het bruto salaris voor 2018 vastgesteld op € 28.350 (2017: € 28.125).

Voor buitenlandse werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij een onderzoeksinstelling is voor toepassing van de 30%-regeling geen minimum salaris eis van toepassing.

Beschikkingen die door de Belastingdienst voor 1 januari 2012 zijn afgegeven hebben een looptijd van 10 jaar. Op of na 1 januari 2012 afgegeven beschikkingen hebben een looptijd van maximaal 8 jaar. Eerdere periodes van werk of verblijf worden door de Belastingdienst sinds 2012 op de looptijd in mindering gebracht.

In het regeerakkoord staat dat de looptijd van de 30%-regeling in 2019 verkort wordt van 8 naar 5 jaar. Het is niet duidelijk of er een overgangsregel komt.

Na afloop van deze periode kunt u aan de betreffende werknemer nog steeds de gemaakte extraterritoriale kosten onbelast vergoeden, mits werknemer nog in dienst is en de betreffende bonnen/facturen van deze kosten overlegd kunnen worden. Deze kosten worden onder de Werkkostenregeling aangemerkt als een gerichte vrijstelling waar geen looptijd voor geldt. Mocht u toch meer uitkeren dan is het meerdere belastbaar loon tenzij het meerdere als eindheffingsloon in de vrije ruimte ondergebracht wordt.

Mocht u meer informatie wensen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl.