Gebruikelijk loon DGA 2024

Wetgeving
Salarisjobs is de partner voor iedereen. Van uitbesteden tot werving en selectie. Van 3 tot 3000 loonstroken per maand
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Gebruikelijk loon DGA in 2024

De gebruikelijk loon regeling is van toepassing als u als persoon een aanmerkelijk belang hebt in een bedrijf. Als u de fiscale partner, of het kind bent van een aanmerkelijkbelanghouder en u stelt vermogen beschikbaar aan de vennootschap of coöperatie, dan is de gebruikelijk loon regeling ook op u van toepassing.

Voor de DGA en zijn partner is de gebruikelijk loon regeling voor 2024 vastgesteld op € 56.000,-.

U kunt als DGA het gebruikelijk loon in 2024 onder bepaalde voorwaarden (tegenbewijsregeling) lager vaststellen dan € 56.000.

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan € 56.000;
  • het loon van de meestverdienende werknemer, of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap is lager dan € 56.000,-

Om een loon vast te stellen wat lager is dan € 56.000 zult u aannemelijk moeten maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is. Als u dit niet kunt aantonen, bedraagt het minimaal gebruikelijk loon € 56.000.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een email naar kenniscentrum@salarisjobs.nl