Eigen risico drager Whk aanvragen vóór 1 april 2024!

Belastingen
kantoor
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Eigen risico drager Whk aanvragen vóór 1 april 2024!

Eigen risico drager Whk aanvragen vóór 1 april 2024!

Werkgevers die per 1 juli 2024 eigenrisicodrager (ERD) willen worden voor de WGA en/of ZW, moeten ervoor zorgen dat de Belastingdienst het aanvraagformulier vóór 1 april 2024 ontvangen heeft. Dat geldt ook voor werkgevers die het ERD willen beëindigen.

Voor een snelle verwerking van de aanvraag ERD WGA is het belangrijk, dat u zowel het aanvraagformulier als de garantieverklaring tegelijkertijd indient.

Stuur schriftelijke afspraken mee

Met de aanvraag ERD ZW stuurt u de schriftelijke afspraken over de verzuimbegeleiding mee. In plaats van de schriftelijke afspraken kan de werkgever ook het ‘Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)’ gebruiken.

Dien aanvraagformulier tijdig in

Een werkgever kan het ERD aanvragen of beëindigen op 1 januari, of op 1 juli. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum door de Belastingdienst ontvangen zijn.

Er geldt een uitzondering voor startende werkgevers. Voor hen kan het ERD ingaan op het moment dat zij werkgever worden. Daarvoor geldt de datum van indiensttreding van de 1e werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De werkgever meldt zich aan bij de Belastingdienst en stuurt de aanvraag ERD mee.

Vindplaats formulieren

De formulieren vindt u op de internetsite van de Belastingdienst:

Verzending formulieren

U stuurt de formulieren naar:

Belastingdienst/Limburg/ERD
Postbus 4486
6401 CZ Heerlen

Bekijk ook

Paragraaf 7.8 Handboek Loonheffingen 2023
Internetsite UWV

 

Bron: Belastingdienst