Correctie wijziging geen bijtelling naar wel bijtelling

fiets
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Correctie wijziging geen bijtelling naar wel bijtelling

Als een werknemer in een auto van de zaak rijdt waarbij er geen bijtelling plaatsvindt omdat de werknemer heeft aangegeven minder dan 500 kilometer prive per jaar te rijden, maar in de loop van het hetzelfde jaar in een andere auto gaat rijden waarmee hij wel privé wil gaan rijden (meer dan 500 kilometer privé) moet er in de loonadministratie een correctie plaatsvinden.

Voorbeeld: De werknemer heeft van 1 januari tot en met 31 juli een auto ter beschikking gehad en met deze auto is niet prive gereden. Derhalve is er in de loontijdvakken van januari tot en met juli niets bij het loon van de werknemer geteld. Vervolgens gaat de werknemer vanaf 1 augustus tot en met 31 december in een andere auto rijden en hiermee gaat hij wel prive rijden waardoor hij op jaarbasis meer dan 500 kilometers prive rijdt.

In dit geval geldt voor beide auto’s een bijtelling, omdat de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 km privé rijdt. Je telt voor het hele kalenderjaar privégebruik auto bij het loon. Voor de aangiftetermijnen die voorbij zijn, moet je een correctie insturen. Het is daarom voor de werknemer beter om het omzetten van geen naar wel bijtelling (en dus meer dan 500 kilometer per jaar prive te gaan rijden) dit per 1 januari in het kalender jaar te doen.