Zorgbonus aanwijzen als eindheffingsloon

Wetgeving
img_20
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Zorgmedewerkers die zich tijdens de corona hebben ingezet, ontvangen een bonus van € 1.000 netto. De werkgever wijst de bonus aan als eindheffingsloon. Het kabinet betaalt de eindheffing ook uit de bonusregeling.

Zorg en ondersteunend personeel die in hun werk gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden, ontvangen een bonus van € 1.000 netto vanuit de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19. De regeling verplicht werkgevers om de zorgbonus vóór de uitbetaling, voor hun eigen werknemers aan te wijzen als eindheffingsloon. De zorgbonus komt hiermee ten laste van de vrije ruimte (WKR) en kan daardoor bij de werkgever mogelijk als eindheffingsloon tegen 80% belast worden.

 

Het kabinet heeft hier in de subsidieregeling rekening mee gehouden. Het kabinet wil namelijk voorkomen dat het onderbrengen van de zorgbonus in de vrije ruimte gevolgen heeft voor de overige vergoedingen en verstrekkingen die zorginstellingen aan hun werknemers verstrekken. Daarom ontvangen werkgevers ook het bedrag aan verschuldigde eindheffing veroorzaakt door de zorgbonussen.

Extra zorgbonus in 2021
Door de zorgbonus als eindheffingsloon aan te wijzen, heeft de bonus voor werknemers geen gevolgen voor de heffing van de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Ook heeft de bonus geen invloed op het inkomen dat meetelt voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Het kabinet heeft besloten volgend jaar nogmaals een zorgbonus van € 500 netto uit te keren. De netto zorgbonus van € 500 euro heeft pas in 2022 effect op de belasting- en premieontvangsten vanwege de eindheffingssystematiek.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een e-mail naar kenniscentrum@salarisjobs.nl.
 
Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.