Vrijwilligersvergoeding

Wetgeving
img_12
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

In de volgende gevallen mag u een vrijwilligersvergoeding ontvangen: U bent 22 jaar of ouder en in ruil voor uw inzet ontvangt u per uur € 5,00/ € 170 per maand/ € 1.700,- per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Bent u jonger dan 22 jaar in ruil voor uw inzet ontvangt u per uur € 2,75/ € 170 per maand/ € 1.700,- per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

U kunt ook een vrijwilligersvergoeding afspreken die niet in verhouding staat met tijdsbeslag en omvang van het werk. De maximale vergoeding bedraagt in dat geval € 170 per maand en € 1.700 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk verricht
Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding € 170 per maand of € 1.700 per jaar is.
Bent u jonger dan 27 jaar en ontvangt u een uitkering? Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt u gekort op uw uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.

Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding gezien als belastbaar inkomen? 
Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan bovengenoemde maximumbedragen. De vergoeding is dan belast voor de loon- en inkomstenbelasting. De organisatie waarvoor u werkt moet loonbelasting inhouden op uw vergoeding. De vrijwilliger is verplicht deze inkomsten aangeven in de inkomstenbelasting. De organisatie meld de vrijwilliger aan via https://www.salarisjobs.nl/formulieren/aanstellingsformulier zodat de vrijwilliger kan worden opgenomen in de loonadministratie bij Salarisjobs.

Werkt u bij verschillende organisaties als vrijwilliger? En krijgt u per organisatie niet meer dan de maximumvergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moet u de vergoedingen opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting en is de vergoeding belast met inkomstenbelasting.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een e-mail naar kenniscentrum@salarisjobs.nl.
 
Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.