Verlenging NOW met 9 maanden

Nieuws
img_08
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Het kabinet verlengt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot juli 2021. Vanaf 1 oktober 2020 wordt de steun per 3 maanden geleidelijk afgebouwd. De vergoedingspercentages dalen per periode met 10%.

De belangrijkste wijzingen in NOW 3.0 zijn:

  • Verlenging NOW tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW gaat in het 2e tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer wordt in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande artikel vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een e-mail naar kenniscentrum@salarisjobs.nl. We komen dan zo snel mogelijk bij u terug.

 
Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.