Transitievergoeding 2022

Wetgeving
img_04
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Hoogte Transitievergoeding 2022

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor 2022 de maximale transitievergoeding  vastgesteld op € 86.000 of een bedrag ter hoogte van één jaarsalaris als dit hoger is dan het wettelijk maximum van € 86.000.

Jaarlijkse verhoging van deze vergoeding houdt verband met de ontwikkeling van de Cao-lonen.

Werknemers hebben recht op een transitievergoeding als het initiatief door de werkgever wordt genomen.
Uiteindelijke hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en hoogte van het salaris.

In overleg met de werknemer kunt u bijvoorbeeld de kosten van outplacement of scholing in mindering brengen op de transitievergoeding.

Compensatie Transitievergoeding kleine werkgever

Naast de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige zieke werknemer bestaat er vanaf
1 januari 2011 de compensatie transitievergoeding bij pensionering of overlijden kleine werkgever. Het gaat hierbij dus om de compensatie van de betaalde ontslagvergoedingen.

Onder kleine werkgever wordt hier verstaan een bedrijf tot 25 werknemers.

Onderstaand tref u de voorwaarden aan:

  • het bedrijf heeft minder dan 25 werknemers in dienst;
  • Het bedrijf heeft voor minstens 1 werknemer al een ontslagvergunning wegens bedrijfsbeëindiging gekregen;
  • Het bedrijf heeft de ontslagvergoedingen (transitievergoedingen) betaald op of na 1 januari 2020;
  • Het bedrijf vraagt de compensatie aan binnen 12 maanden nadat hij bij UWV ontslag wegens bedrijfsbeëindiging heeft aangevraagd

Uitvoering van deze regeling loopt via het UWV.

Overigens is de Rijksoverheid ook bezig voor de compensatieregeling transitievergoeding door bedrijfsbeëindiging of gebreken bij ziekte kleine werkgever voor.
Het is nog niet duidelijk wanneer deze regeling van kracht wordt.
Volgens de Rijksbegroting van het Ministerie van SZW voor 2022 zal deze niet in eerder in werking treden dan medio 2022.

Zodra hier meer over bekend is zullen wij dit publiceren op onze website.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een email naar kenniscentrum@salarisjobs.nl

Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.