Salariscriteria 30%-regeling

Belastingen
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Neemt u als organisatie buitenlandse werknemers in dienst dan kunt u mogelijk gebruik maken van de 30%-regeling, mits deze werknemers een specifieke deskundigheid bezitten die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hierbij is de hoogte van het salaris, exclusief de vrije vergoeding, bepalend.

Voor 2020 is het salaris voor werknemers van 30 jaar en ouder, met een specifieke deskundigheid, vastgesteld op € 38.347 (2019 : € 37.743).

Voor buitenlandse werknemers die jonger zijn dan 30 jaar en beschikken over een mastertitel – Nederlandse graad in wetenschappelijk onderwijs of een gelijkwaardige graad in een ander land dan Nederland behaald – is het bruto salaris voor 2020 vastgesteld op € 29.149 (2019: € 28.690).

Voor buitenlandse werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij een onderzoeksinstelling is voor toepassing van de 30%-regeling geen minimum salaris eis van toepassing.

Inmiddels heeft de Belastingdienst de 2020-versie van het formulier “Verzoek Loonheffingen 30-regeling 2020” beschikbaar gesteld.

Let op, als de werknemer vanaf de 1ste werkdag gebruik wil maken van de regeling, dan moet de aanvraag binnen 4 maanden bij de Belastingdienst binnen zijn. Als de aanvraag later dan deze termijn binnenkomt zal de 1ste dag van de maand bepalend zijn waarin de werkgever het verzoek doet.

Werkgever en werknemer dienen het formulier gezamenlijk te ondertekenen. Verder is het belangrijk dat alle gevraagde bescheiden meegezonden worden, pas dan zal de Belastingdienst de aanvraag in behandeling nemen.
Binnen 16 weken zal de werkgever bericht ontvangen.

Het formulier kunt u via deze link downloaden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl