Publicatie Nieuwsbrief Loonheffingen 2022, 2de uitgave

Belastingen
Belastingdienst
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Door de Belastingdienst is inmiddels de 2de  uitgave van de nieuwsbrief Loonheffingen gepubliceerd.

Deze nieuwsbrief kunt u via onderstaande link downloaden:

Nieuwsbrief LH 2022 2de uitgave

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave

In 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • wetsvoorstel aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
 • wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
 • wetsvoorstel verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups met 1 jaar
 • wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
 • AOW-leeftijd in 2022

De volgende onderwerpen zijn aangepast:

 • onderwerp 1 (Renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022)
  In de laatste alinea is een verwijzing toegevoegd voor meer informatie en voor de handleiding ‘Gegevensaanlevering van uitbetaalde bedragen aan derden’.
 • onderwerp 2 (Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof))
  Onder ‘Aangifte loonheffingen’ stond een fout in de informatie over de rubrieken in de aangifte. De juiste informatie staat nu bij 5.1.
 • onderwerp 5 (Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen)
  • 5.1 bevat een uitgebreidere uitleg over de nieuwe rubrieken in verband met de gedifferentieerde premie Aof.
  • In 5.3, onder ‘Definitie arbeidsvoorwaardenbedrag’, is de 2e bullet geschrapt. De huidige werkwijze kan in ieder geval nog een jaar worden voortgezet.
  • In 5.3 is een fout in voorbeeld 1 verbeterd.
  • 5.4, 5.5, 5.6 en 5.7 zijn toegevoegd.

Onderwerpen in de 1e uitgave

 • renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022
 • gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
 • gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
 • voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders
 • wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Bron: Belastingdienst

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een email naar kenniscentrum@salarisjobs.nl

Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.