Twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte vanaf 1 januari 2022

Belastingen
Salarissoftware Advies & Implementatie
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Inmiddels is bekend geworden dat er per 1 januari 2022 twee nieuwe rubrieken aan de loonaangifte worden toegevoegd, namelijk:
РOpname arbeidsvoorwaarden bedrag 
– Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag

Reden hiervoor is om duidelijkheid te verschaffen bij het vaststellen van het inkomen dat relevant is voor de hoogte van de uitkering.
Werkgevers, vakbonden en/of Ondernemingsraad komen steeds vaker een Individueel Keuzebudget (IKB) voor hun werknemers overeen waarbij de dertiende maand, vakantietoeslag of andere loonbestanddelen onderdeel van uitmaken.
Voorheen werd door de werkgever hiervoor een reservering getroffen en keerde de werkgever dit op vaste momenten aan de werknemer uit.
Een werknemer bouwt periodiek dus, volgens een IKB-afspraak, een bepaald percentage van het loon op in het keuzebudget en kiest zelf het moment van betaling / besteding van een deel voor vrijgestelde of onbelaste doelen.
Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan fiets, vrije tijd, opleiding etc.
Momenteel wordt uitbetaling van het keuzebudget als fiscaal loon of loon Wfsv in de loonaangifte verantwoord als onderdeel van het loon LH/PH/SV.
Doordat het bovenstaande niet wordt meegenomen in de polisadministratie kan het UWV geen rekening houden met een regelmatige opbouw.
Hierdoor zal voor de referteperiode inzake de dagloonvaststelling een vertekend beeld ontstaan doordat onregelmatig opgenomen en/of opgebouwde bedragen in of net buiten de referteperiode kunnen vallen. Hierdoor kan het dagloon te hoog of te laag worden vastgesteld.

Als er sprake is van inkomstenverrekening met uitkeringen kunnen ongelijkmatige opnames uit het IKB, maandelijks leiden tot wisselende bedragen die met uitkeringen worden verrekend en dus wisselingen veroorzaken in de hoogte van de uitkeringen. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten. Zij staan u graag te woord, of stuur een email naar kenniscentrum@salarisjobs.nl

Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.