Loondoorbetalingsverplichting medewerkers

Wetgeving
img_03
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Als een werknemer deelneemt aan een staking heeft hij in principe geen recht op loon. Als deze werknemer vervolgens ziek wordt, ontstaat er een bijzondere situatie, hij heeft geen recht op loon, maar de periode van de loondoorbetaling bij ziekte begint wel te tellen.

Als een werknemer al aan het staken is en zich vervolgens ziek meldt, hoeft zijn werkgever zijn loon tijdens ziekte niet door te betalen tot het moment dat de staking voorbij is. In de tussentijd beginnen wel de 104 weken voor de loondoorbetaling te tellen. Als de zieke staker twee jaar ziek blijft, kost hij de werkgever dus minder dan de gebruikelijke twee jaar aan loon.

Om ervoor te zorgen dat de teller van de ziektedagen ook echt begint te lopen, is het van belang dat de werkgever de stakende werknemer wel ziek meldt bij de arbodienstverlener. In de loonaangifte hoeft er verder niets anders te gebeuren dan bij stakende werknemers die niet ziek zijn.