Looncriterium aanpassing 30% regeling

Belastingen
Tijdelijke en Vaste salaris verwerking
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Bij het bepalen van het looncriterium van de 30% regeling, mag u vanaf 1 juli 2020 een verlaging van het loon door opname aanvullend geboorteverlof, adoptieverlof en pleegverlof buiten beschouwing laten. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd.

Dit was al van toepassing bij een loonsverlaging door opname ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof. De goedkeuring uit het besluit wordt vanaf 1 januari toegevoegd aan artikel 8.2a Uitvoeringsregeling loonbelasting.