Fietsplan van de zaak

Belastingen
fiets
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Als de werkgever een fiets ter beschikking stelt, is de vergoeding of verstrekking van accessoires die verband houden met de fiets en een fietsverzekering geen loon.

Sinds 1 januari 2020 geldt 7% bijtelling voor de fiets die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit is ook van toepassing op een elektrische fiets en een speed pedelec.Als de werknemer de fiets van de zaak voor woon-werkverkeer mag gebruiken, gaat de Belastingdienst ervan uit dat de fiets ook voor privégebruik ter beschikking staat. Voor dit privégebruik moet je per kalenderjaar een bedrag bij het loon tellen.

Waarde privégebruik fiets
De waarde van het privégebruik is 7 procent van de consumentenadviesprijs die de fabrikant of importeur bekendmaakt. Dit is de consumentenprijs inclusief omzetbelasting. Als je de oorspronkelijke prijs niet kunt achterhalen, gaat u uit van de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets.
Voorbeeld fiets kost 2000,-Euro incl. btw  bijtelling is (7% van 2000,-) =140,- bijtelling per jaar, per maand is dit (140/12)= 11,67 bijtelling
Accessoires en fietsverzekering
Als je een fiets ter beschikking stelt, is de vergoeding of verstrekking van accessoires die verband houden met de fiets geen loon, maar een vergoeding voor intermediaire kosten. Dit heeft geen invloed op de bijtelling. Dit geldt ook voor een vergoeding of verstrekking van een fietsverzekering.
Voorbeelden van accessoires die verband houden met de fiets zijn: reparatiekosten, een extra slot, fietstassen, fietsmandje of een steun voor de tas.
Let op: een regenpak dat je aan de werknemer ter beschikking stelt, is wel loon van de werknemer. Maar je kunt dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Daarboven betaal je 80 procent eindheffing.Loon in natura
De bijtelling voor het privégebruik van de fiets is loon in natura. Je telt jaarlijks 7 procent bij het loon van de werknemer. Je moet daarover loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden, premies werknemersverzekeringen betalen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen of de bijdrage Zvw inhouden.Aanwijzen als eindheffingsloon
De bijtelling mag je ook aanwijzen als eindheffingsloon. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Daarboven betaal je 80 procent eindheffing.
Eigen bijdrage
De eigen bijdrage die de werknemer betaalt vanuit zijn nettoloon mag je in mindering brengen op de bijtelling. Het saldo van de bijtelling privégebruik fiets en de eigen bijdrage voor privégebruik van de werknemer mag op kalenderjaarbasis niet negatief zijn.
Betalingen aan derden komen niet in mindering op de bijtelling, zoals de kosten van het thuis opladen van de accu van een elektrische fiets van de zaak.
Geen tegenbewijs mogelijk
Anders dan bij de auto van de zaak is het niet mogelijk om bij gering privégebruik tegenbewijs te leveren. De bijtelling fiets geldt altijd als een werknemer een ter beschikking gestelde fiets voor woon-werkverkeer mag gebruiken.
Kilometervergoeding
Betaal je een vergoeding voor de kilometers die de werknemer rijdt met de fiets van de zaak? Dan is dit belast loon voor de werknemer. Er is namelijk sprake van vervoer vanwege de werkgever. Je mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt ten laste van de vrije ruimte.