Bijzondere beloningen zwaarder belast?

Belastingen
bankkaart
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Veel mensen hebben het idee dat eenmalige uitkeringen zoals een bonus of vakantietoeslag zwaarder belast worden dan het reguliere loon. Maar klopt dit wel?

Als we naar de bijzonder tarief percentages kijken, lijkt het alsof dit inderdaad zo is.
Maar in Nederland kennen we een progressief belastingstelsel. Dit betekent hoe hoger de uitkering is, des te hoger de belasting is die hierover betaald dient te worden. Als wij nou de eenmalige betaling bij het reguliere salaris op zouden tellen (zonder het bijzondere tarief), dan zou volgens het progressieve stelsel het salaris zo omhoog gaan, dat daarmee ook het bedrag aan belasting zal stijgen.
Het bijzonder tarief percentage zorgt er daarom voor dat de belasting op een evenredige manier over deze eenmalige betalingen berekend wordt.
Om het iets duidelijker te maken zullen we met onderstaand rekenvoorbeeld laten zien hoe dit werkt.

Een werknemer verdient € 4.000,00 bruto op maandbasis en na 12 maanden ontvangt de werknemer € 3.840,00  vakantietoeslag. Indien we hierover de reguliere witte maandtabel berekenen, doen we dit in die maand over een bedrag van € 7.840,00 in totaal (€ 4.000,00 bruto loon + € 3.840,00 vakantietoeslag). De loonbelasting over de reguliere witte maandtabel zou dan een bedrag zijn van: € 3.278,33 dat aan loonbelasting betaald moet worden.

Berekenen we nu het vakantiegeld met een bijzonder tarief, dan is de berekening als volgt: over € 4.000,00 euro betaal je nu over de reguliere witte maandtabel een loonheffing van: €1.253,50 euro.
Het bijzonder tarief percentage is in dit geval 49,13%. Over de € 3.840,00 euro vakantietoeslag betaal je dus een loonheffing van: € 1.886,59 ( €3.840 * 49,13%). Het totaal aan loonheffing is nu: € 3.140,09 ( € 1.253,50 witte maandtabel + € 1.886,59 bijzonder tarief).
De loonheffing die je betaalt over de reguliere tabel is dus € 138,24 hoger, dan wanneer je het bijzonder tarief toepast.

We kunnen concluderen dat bovenstaande bewering incorrect is. Bijzondere beloningen worden niet zwaarder belast, integendeel je betaalt hier (in de meeste gevallen) juist minder belasting over, dan wanneer je het normale belastingtarief zou toepassen.