Belastingdienst publiceert rekenhulp

Belastingen
img_10
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Vanaf heden publiceert de Belastingdienst geen pdf bestanden meer van de loonbelastingtabellen, maar werkt zij met een rekenhulp. Voortaan kunnen werkgevers via de website van de Belastingdienst de rekenhulp Loonbelastingtabellen gebruiken voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Normaliter publiceert de Belastingdienst aan het begin van het kalenderjaar de verschillende tabellen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit jaar zijn de tabellen voor 2017 vervangen door de rekenhulp Loonbelastingtabellen.

Om erachter te komen welk bedrag uw organisatie via de loonaangifte aan loonbelasting/premie volksverzekeringen moet inhouden op het loon van een werknemer, moeten in de rekenhulp eerst een aantal vragen worden beantwoord. Vervolgens verschijnt er een link naar de juiste tabel.

Welke tabel dient gebruikt te worden?
De belangrijkste vragen die bepalen welke tabel wordt getoond, zijn:

  • Welke tabel wilt u gebruiken; een tijdvakbeloning of een bijzondere beloning?
  • Wilt u een tabel voor een standaard situatie of een herleidingssituatie?
  • Gaat het om een witte of groene tabel?
  • Voor welk tijdvak?

De tabellen zijn zowel in pdf- en excel beschikbaar.
Voor de overige loonbelastingtabellen, bijvoorbeeld die voor artiesten, is er (nog) geen rekenhulp.

Welk loonbedrag dient aangehouden te worden? De tabellen zijn niet moeilijk te gebruiken.
In de eerste kolom staat het tabelloon. In de kolom erachter staat het bedrag dat uw organisatie als loonbelasting/premie volksverzekeringen op het loon van de werknemer moet inhouden.
Valt het daadwerkelijke loonbedrag tussen twee bedragen in de tabel, dan moet het lagere loonbedrag worden aangehouden.